Podmínky pro prodej nehermeticky uzavřených zařízení plněných fluorovanými skleníkovými plyny:

Podmínky pro prodej nehermeticky uzavřených zařízení plněných fluorovanými skleníkovými plyny:

 

Nový zákon č. 89/2017 platný od 1. dubna 2017 v paragrafu 4 odstavci 5 říká:

„Osoba, která prodává konečnému uživateli nehermeticky uzavřené zařízení plněné fluorovanými skleníkovými plyny, smí takové zařízení prodat, jen je-li doloženo písemnou smlouvou, s uvedením výrobního čísla zařízení, že jeho instalace bude provedena certifikovanou osobou. Prodejce nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny je povinen tuto smlouvu uchovat po dobu 5 let.“